Poslanectvo je služba občanom, nie osobná sebarealizácia

Efektívna samospráva: 1. navrhnem vykonanie inventúry majetku obce a doterajšieho hospodárenia, kontrolu všetkých zmlúv, dohôd a faktúr, hneď po voľbách. 2. budem trvať na zastavení vyplácania odmien za práce a služby, ktoré môžu byť realizované pracovníkmi obecného úradu, nezamestnanými a verejnoprospešnými prácami. 3. budem trvať na efektívnom využití ľudí na aktivačnej činnosti a príspevkov z úradu práce na služby a práce pre obec. Nepotrebujeme toľko ľudí pri údržbe obce, ale zdravotné sestry, opatrovateľky a sociálnych pracovníkov, či rozvoz stravy. Využiť je potrebné potenciál absol...
More