Motivációm

Elutasítom a jelenlegi állapotokat. Nem vagyok képes megbékélni az igazságtalansággal. Nem tudom elfogadni a semmittevést. Aggaszt a község iránti közömbösség, úgy a polgárok, mint az általuk választott képviselők részéről. Önöknek sem kellene ezt figyelmen kívül hagyniuk. Nem ignorálhatjuk, ami a falunkban történik. A falunk stagnál, tönkremegy. Nem újítjuk fel a széteső épületeket, a kempinget, nem törődünk a közterületekkel, nem szervezünk rendezvényeket a lakosok számára. Az önkormányzatunk lassan megszűnik működni. Arról, hogy nem úgy szolgálja a polgárait, ahogy kellene, már inkább nem is beszélek. Az utóbbi hetekben és hónapokban ugyanazt halljuk – semmire nincs pénz. Csakhogy nem is lehet pénzünk, ha nem reagálunk a pályázati felhívásokra, nem dolgozunk ki projekteket, nem folyamodunk külső forrásokért, csak a számlákat, a fizetéseket és a büntetéseket fizetjük – egyesek rossz döntései miatt. Nem használtunk ki több tíz, több száz pályázati kiírást, amikből anyagi forrást meríthettünk volna a falu fejlesztésére, a polgárok részére.

Nem működnek az alapvető szolgáltatások – a hulladékgazdálkodás, a hulladékgyűjtő udvar, sem a szeparálás. Nincsenek felújítva a műemlékeink, nem épülnek új járdák, nincs akarat arra, hogy felújítsák a kamerarendszert és újat telepítsenek a temetőbe, hiányoznak az alapvető lakossági létesítmények. Nincs aktualizálva a területfejlesztési terv, a közvilágítás siralmas állapotban van, nincsenek járdák – a helyi lakosságnak, sem turisztikai ösvények, sem kerékpárutak.

Mindezek miatt döntöttem úgy, hogy jelöltetem magam a község polgármesteri tisztségére. Mindezek miatt kötelességemnek érzem, hogy megpályázzam ezt a posztot. Igen, kötelességemnek, mert képes vagyok kiküszöbölni a felsorolt hiányosságokat. A jelöltséghez megfontoltan és tisztelettel állok hozzá. Nem egyik napról a másikra gondoltam meg, hogy belevágok. A döntés, hogy jelöltetem magam, hosszú hónapok után, minden mellette és ellene szóló érv mérlegelését követően született meg. Tudom, hogy képes vagyok a dolgokat sokkal jobban és helyesen csinálni. Tudom, mit jelent a közérdeknek a saját érdek elé helyezése. Tudom, hogy annak, amit sokan problémának tartanak, van egyszerű megoldása. Mert több mint tíz éve foglalkozom közügyekkel, az utóbbi négy évben a községi önkormányzat képviselőjeként. És mert tudom, hogyan működnek más önkormányzatok – és hogyan és miért nem működik a miénk. Mi mindent csinál máshol egy falu vezetése, hogyan működnek együtt a képviselő-testülettel, hogyan lehet másképpen csinálni a dolgokat. Nem is kell messze menni, elég szétnézni a környező falvakban, a járásunkban.

Csak azután döntöttem, hogy sok beszélgetést folytattam a polgárokkal, azután, hogy átértékeltem a jelöltségemet a barátaimmal, kollégákkal más önkormányzatokból, ismerősökkel, akik ugyan nem krasznahorkaiak, de figyelemmel kísérik a munkámat, a tevékenységemet, és főleg a szeretteimmel. Az általam tisztelt személyek  és a lakosok támogatása meghatározó volt. A családom ugyan nincs hozzászokva a nyilvános lincseléshez, de tiszteletben tartják, hogy nem tehetek másképp, mint ahogy teszek. A motivációm, hogy bebizonyítsam, Váralja lakosai büszkék lehetnek a falujukra, hogy a lakosok újra össze tudnak fogni és együttműködni, hogy az évek óta halogatott problémák megoldhatóak – egyszerűen, hogy nincsenek lehetetetlen dolgok, ha van hozzá akarat. Hatalmas erőforrásaink vannak – rengeteg ügyes mesterember és szakember, számtalan művelt lakos, eltökélt és készséges polgár, és nem kevés tevékeny ember.

Tudatában vagyok annak, hogy mindezeket – a felsorolt dolgokat – nem lehet rendbe tenni pár hét vagy hónap alatt, és azt is tudom, hogy nagy dolgokat nem képes véghezvinni egymagában egy személy, csak egy csapat. Tudom, hogy fontos az együttműködés, hogy a polgármesternek  együtt kell dolgoznia a képviselő-testülettel mindenki érdekében, kivétel nélkül. És ahogyan az előző választások előtt is hangsúlyoztam, most is megismétlem – Önöknek van lehetőségük, és most alkalmuk is megváltoztatni a falu működését! Az Önök hatalmában áll, hogy megváltoztassák a községünk sorsát. Én kész vagyok dolgozni. És együttműködni mindenkivel, akinek fontos Krasznahorkaváralja.