Moja motivácia

Neuznávam momentálny stav. Nedokážem sa zmieriť s nespravodlivosťou. Neviem akceptovať ničnerobenie. Trápi ma nezáujem o obec, či už zo strany občanov alebo nimi volených zástupcov. Ani vy by ste to nemali ignorovať. Nemôžete ignorovať to, čo sa deje v našej obci. Naša obec stagnuje, chátra. Nerekonštruujeme rozpadávajúce sa budovy, neobnovujeme kemping, nestaráme sa o verejné priestory, neorganizujeme podujatia pre občanov. Naša samospráva pomaly prestáva fungovať. O tom, že svojim občanom neslúži tak, ako by mala, už radšej ani nehovorím. Posledné týždne a mesiace počúvame to isté – na nič nie sú peniaze. Lenže ich ani nemôžeme mať, keď nereagujeme na výzvy, nevypracovávame projekty, nežiadame o externé zdroje, iba platíme účty, mzdy a pokuty – kvôli zlým rozhodnutiam jednotlivcov. Nevyužili sme desiatky a stovky výziev, z ktorých sme mohli čerpať financie na rozvoj obce, pre občanov.

Nefungujú nám základné služby – odpadové hospodárstvo, zberný dvor, ani triedenie. Nie sú obnovené pamätihodnosti, nebudujú sa nové chodníky, nie je vôľa obnoviť kamerový systém a osadiť nový na cintoríne, absentuje základná občianska vybavenosť. Nemáme aktualizovaný územný plán, verejné osvetlenie je v úbohom stave, nie sú chodníky- pešie pre domácich, ani turistické, ani cyklochodníky. Zato máme zanedbané pamätihodnosti, chátrajúce ubytovacie kapacity a rozpadávajúcu sa budovu klubu dôchodcov. Toto všetko sa dalo a mohlo už dávno rekonštruovať, mohli sme využiť externé zdroje financovanie, stačilo vypracovať dobrý projekt a požiadať o peniaze.

Pre toto všetko som sa rozhodla kandidovať na post starostu obce pod hradom. Pre toto všetko je mojou povinnosťou kandidovať. Áno, povinnosťou, lebo uvedené dokážem napraviť. Pristupujem ku kandidatúre s rozvahou a rešpektom. Nezmyslela som si zo dňa na deň, že sa do toho vrhnem. Rozhodnutie kandidovať sa zrodilo po dlhých mesiacoch, po zvážení všetkých pre a proti. Viem, že dokážem veci robiť oveľa lepšie, a správne. Viem, čo znamená uprednostniť verejný záujem pred súkromným. Viem že to, čo mnohí považujete za problém, má svoje jednoduché riešenie. Pretože sa veciam verejným venujem viac ako 10 rokov, len uplynulé 4 roky ako poslanec obecného zastupiteľstva. A tiež viem, ako fungujú iné samosprávy – a ako a prečo nefunguje tá naša. Čo všetko robí inde vedenie obce, ako sa spolupracuje so zastupiteľským zborom, ako sa dajú robiť veci inak. Netreba ani chodiť ďaleko, stačí sa poobzerať po okolitých obciach v našom okrese. Ako poslanec toho veľa nezmôžete – obzvlášť u nás. Ako starosta s fungujúcim a aktívnym zastupiteľským zborom dokážete mnoho. Omnoho viac, ako si dokážete predstaviť.

Rozhodla som sa až po viacerých a mnohých rozhovoroch s občanmi, po tom, ako som prehodnotila kandidatúru s priateľmi, s kolegami z iných samospráv, známymi, ktorí síce nie sú Krásnohorčanmi, ale sledujú moju prácu a moje aktivity a hlavne najbližšími. Podpora osôb, ktorých si vážim a obyvateľov obce bola rozhodujúcou. Moja rodina si síce na verejný lynč nezvykla, ale akceptujú, že nemôžem konať inak, ako konám. Mojou motiváciou je dokázať, že obyvatelia Podhradia môžu byť na svoju obec hrdí, že obyvatelia tejto obce sa vedia znovu spojiť a spolupracovať, že roky zanedbávané problémy sa dajú riešiť – jednoduchým spôsobom, že všetko sa dá, ak je vôľa. Máme obrovský kultúrny a prírodný potenciál, množstvo šikovných remeselníkov a odborníkov, kopu vzdelaných obyvateľov, nemálo odhodlaných a ochotných občanov.

Uvedomujem si, že všetko – vymenované – dať do poriadku nie je záležitosťou pár týždňov, či mesiacov, aj to, že veľké veci nedokáže spraviť jedna osamotená osoba, len tím. Uvedomujem si, že spolupráca je podstatná, že starosta musí pracovať spolu s poslaneckým zborom v prospech všetkých, bez rozdielu. Ale tak, ako som zdôrazňovala pred uplynulými voľbami, zopakujem aj teraz – máte možnosť zmeniť chod obce, a teraz aj príležitosť! Máte moc, aby ste zmenili osud našej obce. Ja som pripravená pracovať. A spolupracovať s každým, komu na Krásnohorskom Podhradí záleží.