Čo hovoria tí, čo ma poznajú

Katku Prékopovú poznám zopár rokov. V jej “Farebnom Penzióne” sme strávili niekoľko krásnych dovoleniek s manželkou a priateľmi. Už od prvých chvíľ nás prekvapila nielen milotou a pohostinnosťou, ale aj nefalšovaným záujmom o dianie vo svojej obci. Som rád, že niekto tak úprimný, čestný a pracovitý sa rozhodol kandidovať a  mohol by v budúcich rokoch tvoriť budúcnosť Krásnohorského Podhradia a nádherného Gemera. Držím palce Katka.

Martin „Fefe“ Žúžislovenský gitarista, textár a skladateľ, dlhoročný člen kapely Hex a autor jej mnohých hitov

Situácia na Slovensku je zlá, rozmenené na drobné, aj naša obec je v zlej situácii. Zmenu vieme zatiaľ dosiahnuť len voľbami do orgánov samosprávy obce, voľbou poslancov a starostu. Máme právo voliť, ale ako obyvatelia obce máme právo aj rozhodovať o tom, čo sa bude diať v našej obci a akým smerom sa budeme uberať.Koho voliť? Ja určite budem voliť Katarínu Prékopovú. Prečo? Lebo verím, že ak dostane šancu, dokáže zveľadiť a ochrániť majetok obce, pre nás všetkých. Dokáže pomôcť všetkým obyvateľom obce, bez výnimky. Ale hlavne dokáže napraviť veľa zlého, čo sa pokazilo v tejto obci. Má jasné, konkrétne ciele, a vie ako ich dosiahnuť.

Marianna Bollovávedúca prevádzkovo technického úseku
v zariadení pre seniorov

Katku Prékopovú poznám už veľa rokov. Vždy som obdivoval jej zanietenie pre správu vecí verejných a jej energiu, ktorou sa podieľala na spoločenskom dianí v Krásnohorskom Podhradí. S Katkou zdieľame spoločné hodnoty, a to snahu zabezpečiť aby majetok a finančné prostriedky samosprávy boli využívané transparentne, efektívne a na prospech väčšiny obyvateľov obce/mesta a nie na prospech niektorých jednotlivcov, alebo záujmových skupín. S Katarínou sme sa často radili ako pomôcť celému regiónu, ako spojiť sily Mesta Rožňava a Obce Krásnohorské Podhradie s cieľom prilákať viac turistov do regiónu a udržať ich tu viac dní, čo by znamenalo viac pracovných príležitostí pre obyvateľov Rožňavskej kotliny. Spolu sme pripravili dva alebo tri projekty s ktorými sme sa uchádzali o financie z európskych alebo iných fondov s cieľom podporiť turizmus v regióne. S nápadmi na projekty prichádzala vždy Katka, ja som pomáhal iba svojimi skúsenosťami v oblasti menežovania projektov financovaných z fondov EÚ. Som presvedčený, že Katka Prékopová by bola skvelá starostka obce Krásnohorské Podhradie a držím jej vo voľbách palce.

Ivan Kuhnposlanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave a asistent poslanca NR SR Petra Osuského

Jej osobnosť ma oslovila v relácii televízie TA3 – Volebná diskusia – Boj o kresloKrásnohorského Podhradia v košickej galérii.
Katarína má schopnosť vcítiť sa do situácie iných ľudí a uprednostňuje verejný záujem pred
súkromným, o čom ma presvedčila už pred mnohými rokmi. Vtedy som jej to vytkol, aby sa
starala najskôr o svoje veci a až potom riešila veci verejné. Lenže aj po rokoch ostalo jej
prioritou : najprv verejnosť a až tak súkromie – čo by malo byť prioritou každého starostu/ky.
Na základe doterajšieho pôsobenia v OZ má najväčší prehľad o dianí v obci, s tým, že vníma
problémové situácie, na základe ktorých sa vie motivovať k výkonom a k cieľom bez
vonkajších vplyvov okolia.
Vie sa plnohodnotne venovať vedeniu obce, nie je obmedzovaná, viazaná inou činnosťou.
Motivuje ju podiel osobnej zodpovednosti za úlohy a rozhodnutia.
A jedna veľmi podstatná vec na záver: Má túžbu niečo dosiahnuť, vidí cieľ.

Mário Mackoživnostník, cestovný ruch

Na cestách po Slovensku som stretol mnoho ľudí, ktorým záleží na ich obci a na dobrom fungovaní samosprávy v nej. Obvykle to boli obce, v ktorých v tom čase samospráva dobre nefungovala, a títo ľudia dlhodobo upozorňovali na problémy, kritizovali zlé kroky vedenia samosprávy, ale aj prichádzali s návrhmi riešení. Niekedy ich zápas pripomínal boj s veternými mlynmi. Ale boli aj prípady, keď títo ľudia dokázali pomery vo svojej obci zmeniť k lepšiemu. V Krásnohorskom Podhradí je takým človekom pre mňa jednoznačne Katka Prékopová. Držím jej palce, aby voliči ocenili jej doterajšiu aktivitu, dali jej vo voľbách dôveru a príležitosť, aby ako nová starostka Krásnohorského Podhradia ukázala, že sa veci dajú robiť inak ako doteraz. 

Ondrej Dostálposlanec Národnej rady Slovenskej republiky (OKS/SaS)

Katival való ismeretségünk hosszanti időkre nyúlik vissza. Isten áldásával a tiszteletre méltó váraljai Prékop családba forgatott be minket a sors kereke.Talán az első találkozásunktól szimpátiára találtunk egymás gondolataiban.Hatalmas igazság érzetű hölgy nagy teherbírással,kiváló humorézékkel.Kész inteligens, érzékeny módon kezelni bármilyen jellegű problémát.Tudása, tapasztalata följogosítsa olyan pozíció betöltésére,ahol segítségére lehet nagyobb közösségnek. Ritkán találkozunk,de mindig elmélyülten tudunk beszélgetni az élet könnyed, nehéz dolgairól. Nekem ő Katalin a sógörnőm.Örülök,hogy ismerhetem.Örülök,hogy sokszor megtisztel bizalmával. Véleményem mellett kiállok. De a döntés a tiétek. A döntés az Önöké. Szebb jövőt.

Laboda Gézaüzletvezető, DIEGO 

S Katarínou sa poznáme od tínedžerských čias, spolu sme drali školské lavice na gymnáziu v Rožňave, prežili sme spolu prvé úspechy a oplakali malé neúspechy, prežívali prvé lásky, začali spolu chodiť na pivo. Katarína ako priateľ je dar, vždy vypočuje, vždy poradí. Svojou srdečnosťou a neskonalým optimizmom život svojich blízkych rozžiari. Sledovala som jej životnú púť zblízka, tak ako sledujete životy priateľov, aj keď ste od seba ďaleko,  ako rodinný, tak i profesijný život.  Ide o bojovníčku, ktorá si vytýči cieľ a po malých krokoch k nemu dôjde. I keď žijem dlhodobo v zahraničí s Katarínou sa pravidelne stretávam a jej sľubnú politickú kariéru na komunálnej úrovni pozorne sledujem, či už online, či pri osobných stretnutiach.Katarína dokáže prostredníctvom hodnotenia usmerniť a pomôcť, a dokáže si určiť dôležitosť úloh pre splnenie stanoveného cieľa. Dokáže ľudí motivovať k dosahovaniu cieľov, vždy každému pomáhala. Katy je dokonca schopná stretnúť sa samostatne s každým občanom a prediskutovať ciele, na ktoré sa človek zameria, pokiaľ to budete potrebovať.  Medzitým bude rozmýšľať, ako sa dá pomôcť. Taká jednoducho je.
Ako poslanec je a bola vždy zástupcom občanov. Mandát vždy vykonávala podľa svojho najlepšieho svedomia a presvedčenia. Nikdy nebola viazaná príkazmi. Vždy ich neznášala, dokonca už v škole.
Vždy dodržiavala štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva; v plnej miere obhajovala záujmy obce a jej obyvateľov; vždy informovala voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva. S nemalým zreteľom k základným právam poslancov, zdôrazňovala právo zákonodarnej iniciatívy, interpelačné právo a právo klásť otázky.  Medzi iným, vždy vyžadovala aj od štátnych orgánov potrebné informácie pre svoju prácu, dôsledne sa zúčastňovala sa na rokovaniach a hlasovala na nich o všetkých prerokúvaných otázkach.
Verím, že pod jej vedením krásna obec  pod nádherným hradom bude len prekvitať.

RNDr. Eva Bystrenova, PhD.Samostatny vedecky pracovnik
Inštitút pre štúdium nanoštruktúrnych materiálov
Talianska národná rada pre vedecky výskum
Bologna, Taliansko

Napokon belül megyei- és helyhatósági választások lesznek ország-szerte. Négy év után újra lehetőségük van a polgároknak mérlegelni, hogy elégedettek-e a településükön, illetve a régiójukban uralkodó állapotokkal, vagy úgy érzik gyökeres változásokra van szükség. Azon a településen jó élni – ahol:
 * emberszámba veszik a település vezetői (polgármester, önkormányzati képviselők) a lakosokat;
 * érdeklik őket a település lakosainak és közösségeinek – gyerekek, fiatalok, idősek, munkanélküliek, munkavállalók, vállalkozók, kisebbségek, szervezetek – gondjai, s azokat meghallgatva törekszenek a problémáik megoldására;
 * bevonják őket a községet érintő fontos döntéseknek a meghozatalába, a helyi közösség jövőjének, -fejlesztésének a megtervezésébe és megvalósításába (nem hurrogják le, hanem biztatják őket);
 * rendszeresen tájékoztatják a polgárokat (interneten, hirdetőtáblán, levélben, SMS-ben, elektornikus posta útján, hangosbemondóban, községi újságban) a település életét, sorsát érintő, felmerülő gondokról, azok megoldásával kapcsolatos tevékenységükről; a közösséget érintő, közösen vagy egyénileg meghozott döntéseikről, a község anyagi helyzetéről, gazdálkodásáról és nem takargatnak el ezekről semmilyen információt;
 * nem titkolják el a lakosok, vállalkozók, szervezetek elől azokat a pályázati lehetőségeket sem, amelyekkel az Európai Unió-s alapokból (Leader Program), vagy más forrásokból támogatott településszövetségek rendelkeznek; rendszeresen beszámolnak azoknak a szervezeteknek a működéséről, amelyekben a település polgárait képviselik.
 A tágabb régióban, megyében ugyanezekkel az ismérvekkel lehetne jellemezni az ott élő lakosság életminőségét, komfortérzetét. Ha jó élni valahol, ott fejlődik a közösség, boldogulnak és boldogok az emberek, nem rettegnek, nyitottak, bíznak egymásban és a választott vezetőikben; mernek tervezni, családot alapítani, gyerekeket vállalni és felnevelni.
Én megfelelő mérvű és mennyiségű energiát, tudást, tapasztalatot, s elszántságot láttam eddig több olyan személynél, aki jelölte/jelöltette magát a krasznahorkaváraljai polgármesteri-, illetve önkormányzati képviselői tisztségek betöltésére. Prékop Katalin az egyik ilyen személy. Nagyon sajnálom, hogy nem született megegyezés közte és Kún István között egy közös választási stratégiáról. Ennek ellenére, rendkívül jól ki tudnák egészíteni egymást a falu felvirágoztatásának irányítása során. Bízom benne, hogy jól fog elsülni a választás, és a falu közösségére sikeresebb esztendők várnak ezután.

Kmotrik „Tüdő“ Péterszerkesztő, BUMM.sk