Moje aktivity

Petícia proti výstavbe splyňovacej elektrárne na Gemeri

Petícia proti výstavbe splyňovacej elektrárne na Gemeri, ktorá mala byť postavená v katastri našej obce a obce Krásnohorská Dlhá Lúka – “Chceme Gemer bez spaľovne!”

 • spojili sme sily s poslancami z rožňavského mestského zastupiteľstva a krajskými poslancami 
 • napísali sme námietku na Ministerstvo životného prostredia SR, náš petičný výbor sa stal účastníkom konania, donútili sme kompetentné orgány zvolať verejné zhromaždenie
 • odovzdali sme petičné hárky s vyše 5.000 podpismi – v novembri 2021 bolo našej petícii vyhovené.

Brigáda v parku pri Mauzóleu – september 2022

 • zorganizovaná bola z iniciatívy pani Magdalény Bernáthovej, v spolupráci s múzejníkmi, pod záštitou krajského pamiatkového úradu
 • vyčistili veľkú časť parku pri Mauzóleu, odviedli ohromný kus práce
 • poďakovanie za to prináleží aj vedeniu Múzea Betliar Timei Mátéovej, OZ Andoras, a všetkým zamestnancom múzea, ktorí sa brigády zúčastnili
 • za účasť treba osobitne poďakovať členom miestnej Jednoty dôchodcov, za príspevok na občerstvenie vedeniu Jednoty dôchodcov, za odvedenú prácu tiež žiakom krásnohorskej ZŠ, a ich dozoru Viktorovi Šoltészovi, veliteľovi našej DHZO Dannymu Freivoltovi, šéfovi miestneho FK  Pistovi Kúnovi a všetkým dobrovoľníkom – do nohy, z Krásnohorského Podhradia.

Protestná akcia “Spomaľte na rýchlosť rekonštrukcie hradu!”

 • spomalenie dopravy na ceste E 571, akcia organizovaná pod záštitou FK Krásnohorské Podhradie, po piatich rokoch od ničivého požiaru hradu Krásna Hôrka, kvôli pomalej rekonštruckii
 • všetky letáky, texty, tlačové správy, články, žiadosti o povolenia a propagáciu podujatia som mala na starosti, tak, ako pri iných iniciatívach a petíciách, ktorých som bola súčasťou.
 • reportáž: 🎞️ https://www.tvkosice.sk/video/5c963d154526ca09271b7b71

Informatívne verejné zhromaždenie, pre vlastníkov pozemkov v rómskej osade v Krásnohorskom Podhradí – máj 2022

 • informovanie a poradenstvo, vysvetlenie postupu pri uplatňovaní práv a povinností plynúcich z vysporiadania pozemkov v rómskej osade mala pôvodne zabezpečiť obec
 • aj keď povinnosťou obce bolo informovať všetkých účastníkov konania, ešte pred začatím prípravnej fázy pozemkových úprav, nemali sa k tomu
 • po niekoľkomesačnom naliehaní na vedenie obce som ho zorganizovala, kvôli tomu, aby boli vlastníci náležite informovaní o chystajúcich sa jednoduchých pozemkových úpravách – pozvala kompetentných z Okresného úradu v Rožňave, zo Slovenského pozemkového fondu v Bratislave a kancelárie splnomocnenca pre rómske komunity z úradu vlády SR, rozoslala na vlastné náklady všetkým vlastníkom pozvánky
 • cieľom bolo komplexné informovanie a získanie potrebných informácií pre plnohodnotné zapojenie obcí do národného projektu
 • záznam zo zhromaždenia: https://www.youtube.com/watch?v=cCCMydAn3Qc .

Členstvo v pracovnej skupine na obnovu hradu Krásna Hôrka:

 • som spolu s ďalšími 4 jednotlivcami – poslancami a vlastníkmi nehnuteľností v areáli pod hradom – členom pracovnej skupiny, ktorá je v bezprostrednom a pravidelnom kontakte so zástupcami a vedením Slovenského národného múzea (SNM) a správcom hradu Krásna Hôrka – Múzeom Betliar
 • spolu s dvoma kolegami poslancami sme dali vyhotoviť na vlastné náklady geometrický plán neskolaudovaného vodojemu, na ktorý má byť hrad napojený
 • presadili sme dohodu s vlastníkmi nehnuteľností v areáli pod hradom
 • zúčastňujeme sa stretnutí a konzultácií s architektmi a vedením SNM.

Žaloba za prinavrátenie pozemku pod hradom obci

 • bohužiaľ, zmluva medzi Obcou Krásnohorské Podhradie a bývalým vlastníkom bufetov v areáli pod hradom Krásna Hôrka nebola uzavretá v súlade so zákonom, iba narýchlo
 • bohužiaľ, obec prišla o lukratívny pozemok pod hradom
 • využila som právo občana a podala žalobu o neplatnosť zmluvy, aby sa špekulatívnym spôsobom prevedený pozemok prinavrátil obci.

Petícia proti výstavbe vysielača pod hradom Krásna Hôrka

 • dala som dokopy petičný výbor, potom, ako občania s hrôzou zistili, v decembri 2014, že na hradný kopec mieria domiešavače s betónom
 • zistila som, že investorom je Telekom, a že územné rozhodnutie bolo podpísané v januári 2014, starostom obce, a za zvláštnych okolností – počas jeho dovolenky
 • zistila som, že dohoda o umiestnení vysielača pod hradom vznikla už v roku 2012, a že lokalitu vyberal starosta s investorom
 • spísala som petíciu, tlačové správy, články a aj námietku na okresný stavebný úrad v Košiciach pre petičný výbor
 • námietke bolo vyhovené, uznali, že obec pochybila v konaní pri povoľovaní tzv. stavby, následne obec vyhovela aj petícii
 • Telekom sa obrátil na súdy, aj na najvyšší súd, záver je však jasný – železná opacha výhľad na hrad Krásna Hôrka zakrývať nebude.